Om spiseMOT
Forside_velkommen

Hei, velkommen til spisemot. Jeg heter Unni Kvalsvik og er en av de som har laget denne siden. SpiseMOT er utviklet av fagfolk ved Intensivseksjonen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold. spisemot er et verktøy som er ment som hjelp og støtte særlig til deg som er ung og som er rammet av en spiseforstyrrelse eller lurer på om du er det og til deg som er forelder og har et barn som strever med spiseforstyrrelse. 

Siden kan også være nyttig for andre som berøres av spiseforstyrrelser på ulike måter. Det kan være nære slektninger, venner, kjæreste, eller andre som møter barn og unge med denne problematikken i jobben sin. 

Vi vet at det å streve med en spiseforstyrrelse og det å være forelder til noen som strever med dette er  veldig tøft og  og da trenger man mye støtte og hjelp.  Derfor har vi laget denne siden. Men å bruke denne siden er ikke nok for å komme seg ut av en spisefortyrrelse, man trenger behandling. Så SpiseMOT er ikke ment til å være i stedet for behandling, men som en støtte i tillegg til behandling.

Her inne kan du kan finne mye informasjon om spiseforstyrrelser, om behandling, råd, øvelser du du kan bruke, og alt er kvalitetssikret av fagfolk. Siden inneholder også mange henvisninger til andre steder man kan kan finne god og mer informasjon.

Det du finner her inne av informasjon og råd er i tråd med det som er mest gjeldende forståelse om spiseforstyrrelse i det offentlige hjelpeapparatat i dag, og hva som er anbefalt behandling for barn og unge.  

Vi er opptatt av at informasjonen skal passe til den det  gjelder, derfor har vi laget to varianter- du kan enten velge en brukerrolle som heter ungdom og da vil du få temaer tilpasset deg somer ungdom eller du kan velge rollen forelder og få innholdet som passer for foreldre og andre voksne. Alle temaer er lagd sånn at du kan velge om du vil se en video der noen forteller om temaet, eller lytte til en tekst om tema eller lese teksten selv. Til mange temaer finnes det også øvelser du kan bruke- da trykker du på overskriften som heter verktøy.


Vi ønsker at spisemot skal være i utvikling, og endret i takt med endringer av ny kunnskap og utvikling av behandlingstilbud. Derfor er vi veldig intressert i tilbakemeldinger fra deg. Nederst på siden finner du en knapp som heter tilbakemeldinger, hvordu kan sende inn ris og ros.
Vi som har laget siden er : Even Øiestad som er Barnevernspedagog og teknolog stått for å den datatekniske utviklingen av siden. Meg som er Psykologspesialist Unni Kvalsvik stått for innhold og tekst. Psykolog Charlotte Kalager Mjelde som har bidratt på tekst, innholdog design. Videoredigering/lydredigering: Tanja Gammelsæther. Linda Nygård har stått for språkvask av tekstene. Pasienter og pårørende har bidratt med viktige innspill i prosessen med å utvikle og prøve ut spiseMOT 

Personene på videoene er behandlere og en ekstra takk

Ekstra takk til de unge skuespillerne i videoene, som er spilt inn av ungdom som ikke selv har en spiseforstyrrelse.

spisemot.no eies av Sykehuset i Vestfold og driftes av Barne-og ungdomspykiatrisk avdelingNettstedet er utviklet i Drupal CMS og driftes av Ramsalt Lab AS.

Vi håper du vil finne noe som er nyttig for deg og som kan hjelpe deg i den situasjonen du står i .