Om spiseMOT
uspesifisert

SpiseMOT er utviklet av fagfolk som arbeider ved Intensivseksjonen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold. Pasienter og pårørende har bidratt med viktige innspill i prosessen med å utvikle og prøve ut spiseMOT 

spisemot.no eies av Sykehuset i Vestfold og driftes av Barne-og ungdomspykiatrisk avdeling

Hva er spiseMOT og hvem er det ment for?

SpiseMOT er et verktøy for unge som er rammet av en spiseforstyrrelse eller har utfordringer i sitt forhold til mat og kropp, og deres nære omsorgspersoner. 

venner

Siden kan også være nyttig for andre som berøres av spiseforstyrrelser på ulike måter. Det kan være nære slektninger, venner, kjæreste, lærere, helsesykepleiere eller andre som møter barn og unge med denne problematikken i jobben sin.


SpiseMOT er ikke ment til å være i stedet for behandling, men som en støtte i tillegg til behandling.

familiemedbesteforeldre

På spiseMOT kan du kan finne informasjon og veiledning som er kvalitetssikret av fagfolk. Siden inneholder også mange henvisninger til andre steder man kan kan finne god og mer informasjon.

På spiseMOT finner du informasjon om det som er mest gjeldende forståelse om spiseforstyrrelse i det offentlige hjelpeapparatat i dag, og hva som er anbefalt behandling for barn og unge.  

hjerner

 

Innholdet er basert på behandleres kunnskap og erfaringer fra mange års arbeid med barn og unge med spiseforstyrrelse og deres familier, samt anerkjente fagbøker og nettsteder. 

SpiseMOT har ikke som mål å dekke alt som er av kunnskap om spiseforstyrrelse.


Innhold på siden vil bli endret i takt med endringer av ny kunnskap og utvikling av behandlingstilbud.


Historien bak utviklingen av spiseMot.

Utviklingen av SpiseMOT startet som et ønske på Bupa i Vestfold om å utvikle noe som kunne styrke mulighet for selvhjelp til pasienter med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Gruppe med mennesker

Det ble søkt om innovasjonsmidler i Helse Sørøst og vi mottok midler til å igangsette utviklingen av dette.

På sikt er det også et ønske om å kunne utvikle en mer interaktiv løsning i tillegg til nettsiden.


Hovedpersonene bak utarbeidelsen:

Barnevernspedagog og teknolog Even Øiestad. Psykologspesialist Unni Kvalsvik. Psykolog Charlotte Kalager Mjelde

hjelpe

Ideutvikling: Even Øiestad, Unni Kvalsvik, Charlotte Kalager Mjelde

Programutvikling: Even Øiestad

Design: Even Øiestad og Charlotte Kalager Mjelde, Unni Kvalsvik

Tekst/Innhold: Unni Kvalsvik 

Videoredigering/lydredigering: Tanja Gammelsæther

Språkvask: Linda Nygård

Medvirkere i filmene: Behandlere ved Bupa Vestfold og unge lokale skuespillere.

Nettstedet er utviklet i Drupal CMS og driftes av Ramsalt Lab AS.

 

Ekstra takk til de unge skuespillerne i videoene, som er spilt inn av ungdom som ikke selv har en spiseforstyrrelse.