Finne fram i spiseMot
få hjelp

spiseMot inneholder informasjon som retter seg spesielt til ungdom, og informasjon som er særlig aktuelle for foreldre. Dette kan du finne ved å velge mellom brukerollen ungdom og foreldre.

Velge rolle – ungdom eller foreldre

Du kan velge mellom 2 roller – ungdom og foreldre –  og få informasjon som er tilpasset rollen du har valgt. 

 • Ungdom tar perspektivet til deg som er ung og strever med en spiseforstyrrelse.
 • Foreldre tar perspektivet til deg som er forelder eller hjelper.

Hvis du er søsken, venn eller kjæreste vil nok rollen som ungdom passe best for deg. Er du voksen, uansett relasjon eller rolle, vil nok foreldretemaene passe best.

Hvordan bytter jeg rolle?

Står du på forsiden velger du rolle ved å trykke på bildet av ungdom eller forelder. Helt øverst til høyre finner du alltid rollemenyen. Her kan du velge hvilken rolle du vil være i. Du kan når som helst bytte rolle, og bytte tilbake.

Hvordan vet jeg hvilken rolle jeg har valgt?

På rollemenyknappen ser du hvilken rolle du til enhver tid har valgt. Dette vil du også se på fargene på siden, som følger rollevalget ditt hele tiden: Gult for foreldre, grønn for ungdom. Når du jobber deg gjennom sidene kan det være lurt å holde seg til én rolle, men det er alltid lov å være nysgjerrig på andres perspektiv.

Hva skjer når jeg bytter rolle?

 • Når du er inne på et tema, vil du automatisk komme til samme tema når du bytter rolle.
 • Det er ikke alltid at temaene har forskjellig innhold for ulike roller. Da vil du ikke se noen forskjell selv om du bytter rolle (bortsett fra at fargene endres). 
 • Det er heller ikke alltid at det er innhold for alle roller. Hvis du bytter rolle og havner på hovedtemasiden for det temaet du er inne i, er dette fordi det ikke finnes tilsvarende informasjon for rollen du byttet til.
Hovedkapitler

SpiseMot er organisert i hovedkapitler som igjen er delt inn i ulike temaer.

Hovedkapitler:

I midten, øverst på siden, finner du 5 klikkbare overskrifter. Dette er hovedkapitlene som organiserer alle temasidene under seg. 

 • Spiseforstyrrelser – Temaer om spiseforstyrrelser generelt, Hva spiseforstyrrelser er, typiske tegn, hvordan det er å ha en spiseforstyrrelse og om ulike diagnoser. 
 • Hvorfor – Om hva spiseforstyrrelser kommer av, hvorfor noen rammes og andre ikke.
 • Mat & Kropp – Hva skjer med kroppen og psyken? Hva er normalt og hva er sykt? Fysisk aktivitet og om hva du trenger å spise og hvorfor.
 • Veien ut – Hvordan kan du få hjelp? Behandling og behandlingstilbud og hva behandlingstilbud går ut på.
 • Familie & Venner – Hvordan søsken påvirkes, hva søsken trenger og hva familie, venner og kjæreste kan gjøre.

Ved å velge et hovedkapittel kommer du til alle temasidene for dette kapitlet. Herfra kan du velge hvilket tema du vil se nærmere på.

Temaer i hovedkapitlene og hvordan du finner fram 

Hver temaside har en film øverst på temasiden. Denne filmen formidler hovedinnholdet i valgte tema. Noen steder finner du flere filmer underveis i de ulike tekstene.

I tillegg finner du innhold organisert under forskjellige faner under filmen.

 • LES – Her kan du lese om temaet, omtrent det samme som blir fortalt i filmen,
 • LYTT – Her finner du lydfilen til filmen slik at du kan høre den som en podcast, uten å spille av filmen.
 • VERKTØY – Her finner du forskjellige selvhjelpsverktøy og tips du kan bruke for å arbeide med temaet.
 • MER – Her finner du mer informasjon om temaet i form av lenker til andre nettsteder som er relevant for temaet. Enkelte temaer har også direkteavspilling av nyttige videoer som omhandler temaet, videoer fra internasjonale fagfolk, podkaster eller lenker til nyttige dokumenter du kan laste ned.
 • REFERANSER – Her finner du kilder eller referanser til akkurat denne teksten, hvis noen av tekstene er hentet fra bok, artikkel eller nettsted.

De forskjellige fanene vises bare hvis de inneholder informasjon. Hvis du for eksempel ikke ser fanen Mer, Verktøy eller Referanse i et tema, er dette fordi det ikke ligger noe informasjon her.