Gi oss en tilbakemelding

Her kan du gi oss en tilbakemelding både på innhold og universell utforming. 

Tilbakemelding på innhold

Du kan godt være helt anonym. Da skal du ikke fylle ut navn eller epostadresse, men la feltene stå tomme. Ønsker du derimot å fortelle oss hvem du er, eller komme i kontakt med oss kan du fylle navn og/eller epostadresse, så vil vi kontakte deg tilbake basert på hva du skriver i meldingen din.

Tilbakemelding på universell utforming

SpiseMOT tilfredstiller kravene til universell utforming for offentlige nettsteder. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har løst dette, eller erfarer at informasjonen ikke tilfredstiller kravene eller dine behov kan du oss tilbakemelding på dette.

OBS: Ikke skriv sensitiv informasjon om deg selv eller andre. Innholdet blir ikke håndtert som sensitive personopplysninger.

Type tilbakemelding